Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana Regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża

Zarządzenie Nr 23/2023 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża