Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża

Zarządzenie Nr 22/2023 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża