Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXVII/217/21 Rady Gminy Łomża z dnia: 30 września 2021 r. w sprawie: zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łomża

2021-11-29 08:44 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXVII/217/21 Rady Gminy Łomża z dnia: 30 września 2021 r. w sprawie: zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łomża

Przejdź do wiadomości