Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu, przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa Koparko-ładowarki dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża”

2020-05-07 14:20 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu, przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa Koparko-ładowarki dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża”

2020-05-07 14:43 - Zmiana daty wyświetlenia wiadomości.

Przejdź do wiadomości