Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o przerwie w dostawie wody w miejscowościach Stara Łomża przy Szosie i Stara Łomża nad Rzeką w dniu 04.04.2019 r.

2019-04-02 12:27 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o przerwie w dostawie wody w miejscowości Stara Łomża przy Szosie

2019-04-02 12:33 - dodanie treści informacyjnej.

Przejdź do wiadomości