Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków na terenie gminy Łomża na okres 3 lat.

2021-11-29 15:14 - Dodanie nowej wiadomości: Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków na terenie gminy Łomża na okres 3 lat.

2022-01-11 14:55 - data do kiedy wiadomość ma widnieć

Przejdź do wiadomości