Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o przerwie w dostawie wody w dniu 08 marca 2021 r.

2021-03-05 12:53 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o przerwie w dostawie wody w dniu 08 marca 2021 r.

2021-03-05 13:30 - cofnięcie przycisku enter

2021-03-05 13:35 - dopisanie litery

Przejdź do wiadomości