Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR III/15/18 RADY GMINY ŁOMŻA z dnia 10 grudnia 2018 r.

2019-01-09 14:25 - Dodanie nowej wiadomości: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łomża

2019-01-09 14:29 - edycja podtytułu , dodanie nazwy uchwały

Przejdź do wiadomości